Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Keskeneräisen rakennuksen valmiusaste vaikuttaa veroon

Kiinteistöveroa pitää maksaa myös keskeneräisistä rakennuksista. Veron määrään vaikuttaa rakennuksen valmiusaste eli se, kuinka valmis rakennus on.

Saamme muilta viranomaisilta tiedot uusista rakennuksista ja rakennusten muutoksista, joihin on haettu rakennuslupaa. Rakennuksen pitäisi näkyä kiinteistöverotuspäätöksessäsi rakentamisen aloitusta seuraavana vuonna. Jos tietoa ei päätöksellä ole, ilmoita puuttuva rakennus OmaVerossa.

Ilmoita virheistä

Korjaa kiinteistöverotuspäätöstäsi seuraavissa tilanteissa:

  • Rakennuksen tiedot ovat päätöksessä väärin.

  • Päätöksestäsi puuttuu rakennus, jonka koko on yli 5 m2. Ilmoita puuttuvan rakennuksen tiedot. Kerro kevään 2023 ilmoituksessa, mikä rakennuksen tilanne oli 31.12.2022. Rakennusta ei tarvitse ilmoittaa, jos se on pienempi kuin 5 m2.

  • Rakennus on merkitty päätöksessä valmiiksi, vaikka se on keskeneräinen. Syy voi olla esimerkiksi se, ettei rakennuksen valmiusastetta ole ilmoitettu meille. Ilmoita keväällä 2023, mikä valmiusaste oli 31.12.2022.

  • Rakennuksen valmiusasteessa on jokin muu virhe. Huomaa kuitenkin, että uusi rakennus näkyy päätöksessäsi keskeneräisenä. Näin kuuluukin olla, paitsi jos rakennus on ollut valmis jo 31.12.2022. Tämä ajankohta määrää valmiusasteen vuoden 2023 kiinteistöverotuspäätöksessä.

Miten valmiusaste määräytyy?  

Rakennuksen valmiusaste määräytyy kiinteistöverotuspäätöksessä vuoden ensimmäisen päivän mukaan.

Kunnan rakennustarkastaja tai rakennushankkeen vastaava rakennusmestari voi antaa todistuksen tai lausunnon valmiusasteesta. Jos sinulla ei ole todistusta, sinun pitää arvioida valmiusaste itse.

Jos et ilmoita valmiusastetta, arvioimme sen rakennuksen aloittamis- ja valmistumispäivän mukaan seuraavasti:

Rakennustyöt aloitettu Valmistumispäivä Valmistumisaste 2023 kiinteistöveropäätöksessä
2022 Rakennus valmis ennen 1.3.2023 80 %
2022 Rakennus valmis 1.3.2023 tai sen jälkeen 50 %
2022 Valmistumispäivä ei Verohallinnon tiedossa 50 %
Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2023