Etsimääsi sivua ei löytynyt

Valitettavasti käyttämäsi linkki on vanhentunut.

Siirry vero.fi-sivustolle ja etsi haluamaasi ohjetta tai aihetta navigoimalla palvelussa tai käyttämällä hakua.


Sidan som du sökte finns inte

Tyvärr är länken du följde inte längre aktuell.

Gå till webbplatsen skatt.fi och sök efter önskad anvisning eller önskat ämne genom att navigera i tjänsten eller med hjälp av sökfunktionen.


The page you were looking for was not found

The link you followed is no longer in use.

Please go to the website tax.fi where you can navigate or make a search to find the appropriate guidance article or information on a specific subject.