a a a

Ennakkoverot - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulojen ennakonpidätys hoidetaan yleensä ennakonkantona. Ennakonkannossa Verohallinto määrää liikkeen- tai ammatinharjoittajalle etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron eli ennakot. Ennakoiden määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen. Ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa.

Miten ennakkoverot määräytyvät?

Verohallinto määrää ennakot tulevalle vuodelle yleensä automaattisesti niin, että pohjana käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja. Toimintansa aloittavan liikkeen- tai ammatinharjoittajan on arvioitava elinkeinotoiminnan tuloksen määrä ja ilmoitettava se Verohallinnolle perustamisilmoituslomakkeella Y3. Toiminnan käynnistyttyä ennakkoveroja voi hakea Verokortti verkossa -palvelusta (vero.fi/verokortti) tai lomakkeella Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus (5010).

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ennakoiden määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot ja verovähennykset.

Ennakkoverojen määrän tarkistaminen

Verohallinto määrää liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ennakkoverot ja lähettää niistä postitse ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet. Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja on maksanut ennakkoveroja jo edellisenä vuonna, Verohallinto postittaa hänelle tulevan vuoden ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet automaattisesti vuodenvaihteessa. Yrittäjän on tarkistettava ennakkoverojen pohjana käytetyt tiedot, sillä ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan kannattaa vuoden aikana seurata, kuinka hyvin ennakoiden perustana oleva tulosarvio toteutuu. Jos lopullinen tulos tulee poikkeamaan arviosta, ennakoiden määrään voi hakea muutosta. Jos esimerkiksi ennakot on määrätty liian suureksi, on erittäin tärkeää pyytää Verohallintoa alentamaan ennakoita sen sijaan, että jättäisi verot kokonaan maksamatta tai maksaisi vähemmän kuin on määrätty.

Ennakkoveron muutoksen voi tehdä Verokortti verkossa -palvelusta (vero.fi/verokortti).

Jos ennakoihin on haettu muutosta tai jos Verohallinto on määrännyt ennakot vasta verovuoden aikana, Verohallinto lähettää uuden ennakkoveropäätöksen tilisiirtolomakkeineen yleensä muutoksen hakemista tai ennakoiden määräämistä seuraavan viikon aikana. Vaikka ennakoihin olisi haettu muutosta, ovat aiemmat ennakot ja niiden maksupäivät voimassa siihen saakka, kunnes uusi korvaava ennakkoveropäätös tilisiirtolomakkeineen saapuu.

Lue lisää ennakoiden viivästysseuraamuksista sivulta Henkilöasiakkaan ennakkoverojen maksaminen.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille määrätään ennakot veron suuruuden mukaan kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä. Pienin ennakkoon maksettavaksi määrättävä summa on 170 euroa.

Ennakkoverojen maksaminen

Miten ennakkoverot maksetaan?

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat maksavat ennakot samoin kuin henkilöasiakkaat. Lue enemmän sivuilta Verojen maksaminen ja Henkilöasiakkaan ennakkoverojen maksaminen.

Jos ennakkoveroja on maksettu liikaa

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja on maksanut ennakkoja liikaa, hän saa veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa. Lue lisää Henkilöasiakkaan ennakonpalautukset/veronpalautukset.

Jos ennakkoveroja on maksettu liian vähän

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja on maksanut ennakoita liian vähän, hän joutuu maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa. Lue lisää Jäännösveron maksaminen.

Ennakon täydennysmaksu

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua, jos elinkeinotoiminnan tulosta ei ole määrätty ennakkoveroa lainkaan tai ennakkovero on ollut liian pieni. Yrittäjän on itse laskettava ennakon täydennysmaksun määrä. 

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Ennakkoverot vuonna 2014 - luonnolliset henkilöt.

Henkilöasiakkaan ennakkoverojen maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoveroista maksajalle päätöksen ja tilisiirrot, joiden mukaan verot maksetaan. 

Henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksu

Vältät verovuoden 2014 jäännösveron koron, jos maksat riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 2.2.2015.

Jäännösveron maksaminen

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Verovuoden 2013 jäännösveron ensimmäinen erä maksetaan 1.12.2014 ja toinen erä 2.2.2015. 

Henkilöasiakkaan veronpalautukset

Verohallinto maksaa verovuoden 2013 veronpalautukset asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 3.12.2014.


Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Yrittäjien palvelunumero
020 697 004

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2013