a a a

Avioliitto - Avioero

Avioliiton tai avioeron merkitys verotuksessa on vähäinen, sillä Suomessa puolisoita ei veroteta yhteisesti. Perhesuhteilla on kuitenkin vaikutusta joihinkin verovähennyksiin.

Suomessa verotus on henkilökohtainen: jokaisen verotuksessa otetaan huomioon vain henkilön omat palkkatulot, muut ansiotulot ja pääomatulot. Eräisiin verovähennyksiin vaikuttaa kuitenkin se, onko henkilöllä puoliso.

Verotuksen puolisomääritelmä

Verotuksessa puolisoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat keskenään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Heidät katsotaan verotuksessa puolisoiksi siitä verovuodesta alkaen, jonka aikana avioliitto on solmittu tai parisuhde rekisteröity.

Puolisoina käsitellään myös avoliitossa asuvia, jos heillä on (tai on aikaisemmin ollut) yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleet naimisissa keskenään. Avoliiton eli yhdessä asumisen on täytynyt kestää yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan.

Jos molemmat puolisot ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia, ei heitä pidetä verotuksessa puolisoina.

Perhesuhteissa tapahtuvista muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle

Tieto avioliitosta tai avioerosta (ja lapsen syntymästä) tulee Verohallintoon Väestörekisterikeskuksesta. 

Avioliitto

Veroasioita, joihin avioliitolla voi olla vaikutuksia.

Avioero

Puolisoita ei pidetä verotuksessa enää puolisoina, jos he ovat asuneet koko vuoden erillään tai muuttaneet pysyvästi erilleen.

Yrittäjäpuolisot verotuksessa

Puolisot, jotka yhdessä harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta, ovat yrittäjäpuolisoita.

Puolisoiden väliset lahjat

Puolisot voivat lahjoittaa toisilleen omaisuutta. Lahjavero määrätään ensimmäisen eli alhaisimman veroluokan mukaan. 


Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Henkilöasiakkaat

Palkan- ja eläkkeensaajien palvelunumero
020 697 002

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2013